Sağlık Profesyonelleri İçin

  • Calendula Officinalis (Aynısefa)

Yapılan bir çalışmada C. officinalis eklenen krem ile kutometre kullanarak mekanik parametreler ölçülmüştür. Sonuçta cildin hidrasyonunda ve sıkılığında önemli gelişme olduğu ölçülmüştür. Cildin fonksiyonlarını göstermesi ve görünüşü stratum corneumdaki su içeriği ile cilt yüzeyindeki lipidlerin dengesine bağlıdır. Bu denge havanın nemi,UV radyasyon,sıcaklık ve hormonlar gibi dış faktörlere bağlı olarak değişir. Cildin mekanik parametreleri epidermal hidrasyona oldukça duyarlıdır. Cildin bu mekanik özellikleri nemlendiriciler tarafından oluştrulan epidermal hidrasyonla önemli derecede etkilenir. C.officinalis yaralı cildin epitelizasyonunu ve rejenerasyonunu stimüle eder. Çalışmada Calendula içeren krem ile cildin sıkılığına sebep olunduğu ve böylece cildin zarar görmesinin engellendiği ve yaşlanma prosesinin yavaşladığı görülmüştür. Aynı zamanda cildin hidrasyonu artmıştır. Bu etki cilt metabolizması için çok önemli olup aynı zamanda ciltteki değişiklikleri ve erken yaşanmayı engeller.

Calendula extract: effects on mechanical parameters of human skin.
Acta Pol Pharm. 2011 Sep-Oct;68(5):693-701
Akhtar N, Zaman SU, Khan BA, Amir MN, Ebrahimzadeh MA

Calendula da fenolik asitler, flavanoid glikozidler (narcissin vs), steroller, terpenoidler ve triterpenik alkoller mevcuttur. Farklı konsantrasyonlardaki Calendula officinalis ekstraktının in vitro insan doku hücrelerinde etkilerine bakılmıştır. %1.0(v/v) veya daha az miktarın toksisite göstermediği görülmüştür. Çalışma sonucu Calendula ekstraktının içerdiği bioaktiflerin ve serbest radikal kovucuların insan doku hücresi modelinde oksidatif strese karşı koruyucu olduğu görülmüştür. Calendula antioksidant, antienflamatuar ve antiviral etki gösterir.

Extracts from Calendula officinalis offer in vitro protection against H2O2 induced oxidative stress cell killing of human skin cells
Phytother Res. 2015 Jan;29(1):120-4. doi: 10.1002/ptr.5236. Epub 2014 Sep 30
Alnuqaydan AM1, Lenehan CE, Hughes RR, Sanderson BJ

Bilinen Tatlısu balıklarından sazanın cilt enfeksiyonundan dört adet Aeromonas hydrophila suşu izole edilmiştir. Disk difüzyon metodu ile üç medikal bitkinin yaprağının ekstraktıyla antimikrobiyal aktivitesine bakılmıştır. Bunlardan birisi de C. officinalistir. Sonuçlara göre Aeromonas hydrophilanın kontrolünde antibiyotik kullanımına alternatif olarak bitkisel ekstraktların kullanımı önerilebilir.

A study on genetic variability of pathogenic Aeromonas hydrophila strains and the varied responses of the strains towards phyto-extracts
Pak J Biol Sci. 2013 Nov 1;16(21):1303-10
Balasundaram A, Kumari PR, Kolanchinathan P, Masilamani V, John G

C. officinalis ailesi Compositae ailesine aittir, çiçekleri kullanılır ve içinde (quercetin vs.) gibi antioksidantlar vardır. Terpenoidler, karetenoidler, flavanoidler ve uçucu yağlar bakımından zengin bir bitkidir. C.officinalis bitkisinin (w/o) ekstraktı cilt sıkılığını sağlamış, cilt elastikiyetini arttırmıştır. Ayrıca cildin hidrasyon seviyesini arttırmış, TEWL' i düşürmüştür.

Anti- Aging Potential of Phytoextract Loaded- Pharmaceutical Creams for Human Skin
Oxid Med Cell Longev. 2015;2015:709628. doi: 10.1155/2015/709628. Epub 2015 Sep 10
Jadoon S, Karim S, Bin Asad MH, Akram MR, Khan AK, Malik A, Chen C, Murtaza G

Calendula officinalis epitelizasyon yapar.

Skin wound healing and phytomedicine: a review
Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(6):303-10. doi: 10.1159/000357477. Epub 2014 Jun 27
Pazyar N, Yaghoobi R, Rafiee E, Mehrabian A, Feily A.

C. officinalis' in tamir edici aktivitelerinin angiogenesis etkilerine (yeni kan damarı oluşumu) bağlı olduğu gözlenmiştir.

Angiogenic activity of Calendula officinalis flowers L. in rats
Acta Cir Bras. 2011 Feb;26(1):19-24
Parente LM, Andrade MA, Brito LA, Moura VM, Miguel MP, Lino-Júnior Rde S, Tresvenzol LF, Paula JR, Paulo NM