Sağlık Profesyonelleri İçin

  • Aloe Barbadensis (Sarı Sabır)

Aloe vera jel yaprağın merkezindeki müsilajdan elde edilir. Yüzyıllardır ticari cilt ürünlerinde ve yara tamir edici ürünlerde kullanılan ana ingrediyendir. Aloe vera jelde A,B,C,E vitaminleri, enzimler, polisakkaritler ,amino asitler, şekerler ve mineraller yeralır. A.Vera jelden elde edilen glikoproteinlerin hücre çoğalması ve migrasyonu yoluyla tamiratta etkili olduğu görülmüştür.

Skin wound healing and phytomedicine: a review.
Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(6):303-10. doi: 10.1159/000357477. Epub 2014 Jun 27
Pazyar N, Yaghoobi R, Rafiee E, Mehrabian A, Feily A

Polisakkaritler açısından zengin olan A.vera yaprağı ekstresi yanık, güneş yanığı, yara ve cilt enflamasyonları için sık sık kullanılmaktadır. Randomize bir çalışmada 20 gönüllü üzerinde liyofilize A.vera ekstresi çalışılmış ve 2 hafta sonra cildin nemlenmesinde önemli oranda artış gözlenmiştir. Ancak TEWL'de önemli değişiklik olmamıştır.

Dermocosmetics for dry skin: a new role for botanical extracts
Skin Pharmacol Physiol. 2011;24(6):289-93. doi: 10.1159/000329214. Epub 2011 Jun 25
Casetti F, Wölfle U, Gehring W, Schempp CM

A.vera geleneksel olarak yüzyıllardır yaralar, yanıklar, böcek sokmaları ve cilt enflamasyonlarında kullanılır. Antioksidant, antienflamatuar, antimikrobiyal ve bağışıklığı düzenleyici etkileri vardır. A.veradaki mamose-6 fosfat ve acemannan etkili yara tamiri için epitelizasyonu destekler ve kolajen sentezini destekler.A.vera yara tamir edici özellikleri için kullanılır.

Naturally derived biofunctional nanofibrous scaffold for skin tissue regeneration
Int J Biol Macromol. 2014 Jul;68:135-43. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2014.04.031. Epub 2014 Apr 24
Suganya S, Venugopal J, Ramakrishna S, Lakshmi BS, Dev VR

UV ışınları pekçok zararın yanında enfeksiyonlara karşı bağışıklığı düşürür. Vit C, Vit E, flavanoidler, fenolik asitler ciltteki olumsuz değişikliklere sebep olan serbest radikallerle savaşır. Bu şekilde tek tek maddelerden ziyade bitkilerin kompleks yapılarının cildi koruyucu etkisi daha yüksektir. A. vera jel cildi canlandırır ve yeni hücre oluşumunu destekler.

Potential of herbs in skin protection from ultraviolet radiation
Pharmacogn Rev. 2011 Jul;5(10):164-73. doi: 10.4103/0973-7847.91114
Korac RR, Khambholja KM

Aloe vera yaprağı jelinde iyon değişim kromatografisi ile DEAE-selüloz ve CM-selüloz kolon kullanılarak 14 kDa Aloe proteini izole edilmiştir. Saflaştırılmış Aloe proteini Candida paraprilosis, Candida crusei ve Candida albicans' a karşı antifungal aktivite göstermiştir. Aynı zamanda saflaştırılmış Aloe proteini saf lipoksijenaz ve siklooksijenaz-2ye karşı %84 ve %73 inhibisyon ile antienflamatuar etki göstermiştir. Bu Aloe proteini antifungal ve antienflamatuar etkiler gösteren ve medikal olarak kullanılabilecek yeni bir proteindir.

Isolation and characterization of novel protein with anti-fungal and anti-inflammatory properties from Aloe vera leaf gel
Int J Biol Macromol. 2011 Jan 1;48(1):38-43. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2010.09.010. Epub 2010 Oct 1
Das S, Mishra B, Gill K, Ashraf MS, Singh AK, Sinha M, Sharma S, Xess I, Dalal K, Singh TP, Dey S

Aloe vera jel anti enflamatuar, tamir edici, nemlendirici, antibakteriyal, antifungal ve antiviral etkiler gösterir.

The Role of Functional Foods in Cutaneous Anti-aging
J Lifestyle Med. 2014 Mar;4(1):8-16. doi: 10.15280/jlm.2014.4.1.8. Epub 2014 Mar 31
Cho S

A. vera yaprağının extraktı kateşin, sinapik asit ve quersitrin bakımından zengindir. Yaprağın ekstraktları antioksidant aktivite ve mikrobiyal suşlara karşı da aktivite gösterir. Bitkideki fenolik bieşikler oksidatif stresten oluşan hastalıkları da engellerler. A.vera yaprağında ve jelinde tannin, saponin, flavanoid, steroid, terpenoid gibi pekçok kimyasal bileşik vardır. Fenolik bileşikler arttıkça antioksidant etkiler de artar.

Phenolic constituents, antioxidant and preliminary antimycoplasmic activities of leaf skin and flowers of Aloe vera (L.) Burm. f. (syn. A. barbadensis Mill.) from the Canary Islands (Spain).
Molecules. 2013 Apr 26;18(5):4942-54. doi: 10.3390/molecules18054942
López A, de Tangil MS, Vega-Orellana O, Ramírez AS, Rico M

Aloe vera için çalışmalarda yeralan iddialar şu şekildedir:

Aloe vera cildi yumuşatır, Camomila' dan elde edilen beta bisabolol antienflamatuar ve antibakteriyal etkiye sahiptir, Calendula yağı yatıştırıcı, yumuşatıcı ve hücreleri yenileyicidir, linoleik-linolenik gibi esansiyel yağ asitleri pürüzsüzleştirici, nemlendirici ve koruyucudur, pantenol nemlendirici ve cildi yatıştırıcıdır.

Efficacy and safety of innovative cosmeceuticals
Clin Dermatol. 2008 Jul-Aug;26(4):367-74. doi: 10.1016/j.clindermatol.2008.01.013
Gao XH, Zhang L, Wei H, Chen HD