Sağlık Profesyonelleri İçin

  • Hamamelis Virginiana (Cadı Fındığı)

Çocuklarda Hamamelis merhemiyle ilgili basılı klinik deneyler kısıtlıdır. Bu gözlemsel çalışmada 27 günlük-11 yaş arası çocuklarda küçük cilt problemleri, bez bölgesi dermatiti ve cildin bölgesel inflamasyonunu kapsamaktadır. Çocuklar 3' e 1 oranında Hamamelis veya dexpantenol merhemini kullanmışlardır. Herbir durumda başlangıç ve tadavi sonrası durumda oluşan işaretler ve semptomlar karşılaştırılmıştır.Uygulama sonunda doktorlara ve ailelere etkinlik ve tolerans için soru sorulmuştur. 231 çocuk hamamelisle,78 çocuk dexpantenolle tedavi edilmiştir. Her üç grupta da hamamelis ve dexpantenol etkinliği gözlemlenmiştir. Hamamelis ve dexpantenol sonuçları benzerdir. Hamamelis grubunda pekçok parametre için tanımlayıcı avantajlar gözlenmiştir. Her iki tedavi de iyi tolere edilmiştir. Hamamelisin toleransı mükemmel ve iyi olarak belirtilmiştir (%99.1 (doktor) ve %98.2(aile). Dexpantenol için bu değerler %97.4 ve %92.3' tür. Sonuç olarak hamamelis merhemi 11 yaşına kadar olan çocuklarda etkili ve güvenli bir tedavidir. Gözlenen etkiler dexpantenole benzemektedir.

Hamamelis in children with skin disorders and skin injuries: results of an observational study
Eur J Pediatr. 2007 Sep;166(9):943-8. Epub 2006 Dec 20
Wolff HH, Kieser M