Sağlık Profesyonelleri İçin

  • Calendula Officinalis (Pot Marigold) (Aynısefa)

    Calendula Officinalis (Pot Marigold) (Aynısefa)

    Bu sayfa bebeklere özel formüle edilen Planto Baby kozmesötik ürünlerimizin içeriğinde yer alan Calendula Officinalis (Aynısefa) standardize ekstraktının literatür bilgisinin ve özet açıklamalarının sağlık profesyonellerine sunulması için hazırlanmıştır.

Calendula Officinalis(aynısefa) Asteraceae (papatyagiller) ailesine ait bir bitki olup Pot Marigold olarak da bilinir.

Aynısefa bitkisi özellikle Avrupa’da yaygın olarak yetişmesine bağlı olarak fitoterapide uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Aynısefanın (Calendula Officinalis) farmakalojik (tedavi edici) ve aromaterapik özellikleri açısından en çok kullanılan kısmı çiçekleridir, tamamen açmış çiçekleri bütün olarak veya kesilerek kurutulur.

Aynısefaya veya Asteraceae (Compositae) (papatyagiller) ailesine karşı nadiren alerjik kontakt dermatit raporları vardır, genellikle cilt tarafından iyi tolere edilir.

Aynısefaya çiçeğinin baharat veya tatlandırıcı olarak kullanımı FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından "genel olarak güvenli olarak kabul edilir" (GRAS) kategorisinde kabul edilmiş ve kullanımı onaylanmıştır.

ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) ve Alman Komisyonu tarafından dermatit, cilt ve mukozadaki küçük iltihapların tedavisi ve küçük yaraların iyileşmesine yardımcı olması için onaylanmıştır.

EMA (European Medicine Agency) tarafından ağız mukozasında veya deride kullanım için bitkisel ekstraktlar içeren farmasötik formları onaylanmıştır.

Aynısefa çiçeği fenolik bileşikler, flavonoidler (isorhamnetin (narsisin), isoquercetin, quercetin), terpenoidler (monoterpenes, sesquiterpenes, triterpenik glikozidler) ve amino asidler içerir.

Aynısefa çiçeğinin anti-inflamatuar, antimikrobiyal ve immünomodülatör özellikleri içerdiği flavonoidler, triterpen saponinler ve karotenoidlerden kaynaklanmaktadır. İçerisindeki tüm grupların farmakolojik aktivite gösterdiği bilinmekle birlikte, içerisinde yer alan farklı bileşenlerin ayrı ayrı farmakolojik aktivitesini incelemek için pek çok bilimsel çalışma yapılmaktadır. Uçucu yağ içeriği, kan dolaşımında ve terlemede bölgesel artıştan sorumludur. Reçine içeriği, topikal uygulamanın antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkisinden sorumludur.

Aynısefadan yapılan çaylar, bebek bezi döküntüleri, göz yıkama, gargara veya kompres olarak konjonktivit, farenjit, aftöz stomatit ve gingivostomatit ve cilt ve mukoza zarlarının diğer iltihabi durumlarını tedavi etmek için kullanılır.

Aynısefa çiçeği içeren preparatlar dahili olarak gastrointestinal rahatsızlıkların hafifletilmesi için ve harici olarak küçük yaraların ve kızarıklıkların tedavisi için bir merhem veya losyon olarak kullanılır, enfeksiyon ve cilt tahrişinin tedavisi ve önlenmesi için en iyi topikal uygulamalardan biridir. Aynısefa çiçeği preparatlarının cilt için besleyici faydaları vardır ve yatıştırıcı ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı küçük yaraların iyileşmesi ve derinin küçük iltihaplarının tedavisi üzerindeki olumlu etkileri deneysel olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple yaygın olarak dermatitin tedavisinde, derideki küçük iltihapların (güneş yanığı gibi) semptomatik tedavisi ve küçük yaraların iyileşmesine yardımcı olan geleneksel bitkisel tıbbi ürün olarak kullanımı yaygındır. Ayrıca ağız veya boğazdaki küçük iltihapların semptomatik tedavisi endikasyonuda vardır.

Aynısefa çiçeklerinin bebek kozmetiklerinde kullanımı Avrupa Konseyi tarafından 1989'da onaylanmıştır. Aynısefa ekstraktları içeren pişik kremleri pişik önleme ve bebek bezi dermatitinde tedaviye yardımcı olarak uzun yıllardır güvenle kullanılmaktadır. Kozmetik ürünler hasarlı olmayan cilt üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olduğundan, bebek cildinde hasar, iltihap ve yara varsa tedavisi mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır.

 

Geleneksel ilaçlar ile tedavi disiplininde aynısefa (callendula officinalis) bitkisi  yara iyileştirici özelliği açısından sıklıkla kullanılmaktadır. Anti-inflamatuar ve yara iyileştirici etkiler, bitkinin polisakkarit fraksiyonlarının etkilerine atfedilen topikal anti-inflamatuar etkilerle birlikte in vitro ve in vivo olarak gösterilmiştir. Yara iyileştirici etkiler de bitkinin anjiyojenik aktivitesine bağlanmıştır.

Aynısefa çiçeği ekstraktının yara iyileştirici özelliğini incelemek için yapılmış klinik çalışmalar mevcuttur. Hayvan çalışmalarında, topikal aynısefa çiçeği ile tedavi edilen yara bölgelerinde glikoproteinlerde ve kollajende bir artış gözlemlenmiştir. Akut yara iyileşmesi üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular, aynı sefa ekstraktı ile tedavi edilen test gruplarında artan granülasyon dokusu üretimi ile inflamasyon fazının daha hızlı çözüldüğünü göstermiştir.

Aynısefa çiçeği ile yapılan pekçok klinik çalışma mevcuttur;

-Yaraların tedavisinde, doku rejenerasyonunu ve yeniden epitelizasyonu teşvik etmede etkinlik göstermiştir.

-Aynısefa çiçeklerinin esansiyel yağları antimikrobiyal aktivite göstermiştir.

-Aynısefa tentürünün herpes simpleks üzerinde ve kloroformlu ekstraksiyonununda HIV replikasyonu üzerinde etkilerine dair in-vitro çalışmalar mevcuttur.

-Aynısefa çiçeğinden elde edilen polisakkarit fraksiyonları granülositlerde önemli immün sistemi uyarıcı aktivite göstermiştir.

- Aynısefa çiçeğinin bazı bileşenlerin sitotoksik ve antitümor etkisine yönelik çalışmalar mevcuttur.

- Aynısefa çiçeğinin önemli bir serbest radikal süpürücü ve antioksidan aktiviteye sahip olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

- Aynısefa çiçeği içeren kremlerin sodyum-lauril sülfatın neden olduğu tahriş edici kontakt dermatite karşı etkili olduğuna gösteren çalışmalar mevcuttur.

- Aynısefa çiçeği topikal olarak yaralar, bacak ülserleri (venöz ve nöropatik), termal yanıklar ve herpes zoster için de kullanılmıştır. 

- Aynısefa çiçeği radyoterapide uygulanan radyasyon kaynaklı cilt toksisitesini (yan etkileri) azaltmak amacı ile (radyasyon mukoziti ve radyasyon dermatiti vb.) kullanılmaktadır. Bitkinin meme kanseri için ameliyat sonrası ışınlama uygulanan hastalarda derece 2 veya daha yüksek akut dermatitin önlenmesinde oldukça etkili olduğu bir klinik çalışmada bulunmuştur. Bunun yanısıra, aynı sefa bitkisinin hayvan modellerinde kanıtlanmış anti-genotoksik/koruyucu ve antitümör ve antimetastatik etkileride mevcuttur. Bu alanda henüz insan çalışmaları mevcut olmamakla birlikte, yeni kanser tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde gelecekte önemli etkilere sahip olabilecek bir bitkidir.

-Aynısefa çiçeği ekstresinin yanık yaralanmasından önce uygulanmasının koruyucu (profilaktik) bir etki gösterdiğine dair hayvan çalışmalarıda mevcuttur.

-Diş eti iltihabında etkili olduğuna yönelik çalışmalar mevcuttur.

-Vajinal kandidiyazis ve epizyotomi (Epizyotomi veya perineotomi, doğumun ikinci aşamasında kadınlarda perineye ve arka vajen duvarına uygulanan planlı cerrahi kesi işlemidir. Bu işlemin amacı doğum esnasında oluşabilecek kontrolsüz perine yırtıklarını ve yumuşak doku hasarını engellemektir.) iyileşmesinde etkisine yönelik çalışmalar mevcuttur.

Bu klinik çalışmalar aynısefa bitkisinin geleneksel tıbbi tedavide kullanımı ile ve yara iyileşmesindeki yararlı etkileri ile uyumludur.

 

Calendula officinalis (Aynısefa) ekstraktı içeren kremin uygulandığı cildin kutometre kullanarak mekanik parametreleri ölçülmüş ve cildin hidrasyonunda ve sıkılığında önemli gelişme olduğu ölçülmüştür. Cildin koruyucu fonksiyonunu gerçekleştirmesi ve görünüşü stratum corneumdaki su içeriği ile cilt yüzeyindeki lipidlerin dengesine bağlıdır. Bu denge havanın nemi, UV radyasyon, sıcaklık ve hormonlar gibi dış faktörlere bağlı olarak değişir. Cildin bu mekanik özellikleri nemlendiriciler tarafından oluşturulan epidermal hidrasyonla önemli derecede etkilenir. Bu çalışmada Calendula officinalis (Pot Marigold) (Aynısefa) ekstraktı içeren kremin yaralı cildin fizyolojik rejenerasyonunu stimüle ettiği ve epitelizasyonunu sağladığı, cildin sıkılığını artırdığı ve böylece cildin zarar görmesinin engellendiği ve yaşlanma prosesinin yavaşladığı görülmüştür. Aynı zamanda cildin hidrasyonu artmıştır. Bu etki cilt metabolizması için çok önemli olup aynı zamanda ciltteki değişiklikleri ve erken yaşlanmayı engeller.

 

Calendula extract: Effects on mechanical parameters of human skin.
Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research, 2011 Sep-Oct;68(5):693-701
Akhtar N, Zaman SU, Khan BA, Amir MN, Ebrahimzadeh MA

Calendula officinalis (Pot Marigold) (Aynısefa)’da fenolik asitler, flavanoid glikozidler (narcissin vb.), steroller, terpenoidler ve triterpene alkoller mevcuttur. Farklı konsantrasyonlardaki Calendula officinalis ekstraktının in vitro insan doku hücrelerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucu Calendula officinalis ekstraktının içerdiği bioaktiflerin ve serbest radikal kovucuların insan doku hücresi modelinde oksidatif stresin etkilerine karşı koruyucu olduğu görülmüştür. Calendula officinalisin antioksidan, anti-inflamatuvar ve antiviral etkileri vardır.

Extracts from Calendula officinalis offer in vitro protection against H2O2 induced oxidative stress cell killing of human skin cells
Phytotherapy Research, 2015 Jan;29(1):120-4. doi: 10.1002/ptr.5236. Epub 2014 Sep 30
Alnuqaydan AM1, Lenehan CE, Hughes RR, Sanderson BJ

Calendula officinalis (Pot Marigold) (Aynısefa) Compositae ailesine ait, çiçekleri kullanılan ve içinde quercetin gibi antioksidantlar içeren, terpenoidler, karotenoidler, flavanoidler ve uçucu yağlar bakımından zengin bir bitkidir. Calendula officinalis ekstraktı içeren cilt kreminin (w/o) cilt sıkılığını sağladığı, cilt elastikiyetini artırdığı, ayrıca cildin hidrasyon seviyesini artırarak, transepidermal su kaybını (Transepidermal Water Loss-TEWL) düşürdüğü tespit edilmiştir.

Anti- Aging Potential of Phytoextract Loaded- Pharmaceutical Creams for Human Skin
Hindawi Publishing Corporation, Oxidative medicine and Cellular Longevity. 2015;2015:709628. doi: 10.1155/2015/709628. Epub 2015 Sep 10
Jadoon S, Karim S, Bin Asad MH, Akram MR, Khan AK, Malik A, Chen C, Murtaza G
© 2022 Planto Sağlık,  Gıda, Kozmetik, Tekstil Ürünleri San. ve Tic Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede yer alan bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya danışınız.Planto Health
Planto Health House
CT Pharma Research