Sağlık Profesyonelleri İçin

  • Hamamelis Virginiana (Cadı Fındığı)

    Hamamelis Virginiana (Cadı Fındığı)

    Bu sayfa bebeklere özel formüle edilen Planto Baby kozmesötik ürünlerimizin içeriğinde yer alan Hamamelis Virginiana (Cadı Fındığı) standardize ekstraktının literatür bilgisinin ve özet açıklamalarının sağlık profesyonellerine sunulması için hazırlanmıştı

Bu gözlemsel çalışma 27 günlük-11 yaş arası çocuklarda küçük cilt problemleri, bez bölgesi dermatiti ve cildin bölgesel inflamasyonunu kapsamaktadır. Çocuklar 3' e 1 oranında Hamamelis veya dexpantenol merhemini kullanmışlardır. Herbir durumda başlangıç ve tedavi sonrası durumda oluşan işaretler ve semptomlar karşılaştırılmıştır. Uygulama sonunda doktorlara ve ailelere etkinlik ve tolerans için soru sorulmuştur. 231 çocuk hamamelisle, 78 çocuk dexpantenolle tedavi edilmiştir. Her üç grupta da hamamelis ve dexpantenol etkinliği gözlemlenmiştir. Hamamelis ve dexpantenol sonuçları benzerdir. Hamamelis grubunda pekçok parametre için tanımlayıcı avantajlar gözlenmiştir. Her iki tedavi de iyi tolere edilmiştir. Hamamelisin toleransı mükemmel ve iyi olarak belirtilmiştir (%99.1 (doktor) ve %98.2(aile). Dexpantenol için bu değerler %97.4 ve %92.3' tür. Sonuç olarak hamamelis merhemi 11 yaşına kadar olan çocuklarda etkili ve güvenli bir tedavidir.

 

Hamamelis in children with skin disorders and skin injuries: results of an observational study
Eur J Pediatr. 2007 Sep;166(9):943-8. Epub 2006 Dec 20
Wolff HH, Kieser M
© 2022 Planto Sağlık,  Gıda, Kozmetik, Tekstil Ürünleri San. ve Tic Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede yer alan bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.
Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya danışınız.Planto Health
Planto Health House
CT Pharma Research